Chính sách

Chính Sách Đại lý

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM QUẠT ĐIỆN DASIN CÔNG TY TNHH  ĐẦU

Chính Sách Vận Chuyển – Giao Hàng

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẠT ĐIỆN DASIN PHÚ

Chính Sách Đổi Trả Hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG SẢN PHẨM QUẠT ĐIỆN DASIN PHÚ NGUYÊN Điều kiện trả

Chính Sách Bán Hàng và Thanh Toán

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẠT ĐIỆN DASIN PHÚ

Chính Sách Bảo Hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẠT ĐIỆN DASIN PHÚ NGUYÊN Bảo hành